Çorum Birlik Elazığ Bayi , Çorum Ceritoğlu Kiremit Bayii , Elazığ Kiremit Bayi

Kiremit pişmiş kilden ya da betondan yapılan ve çatıları kaplamak için kullanılan küçük levhalardır. Elle yapılan kiremitler yumuşak kilin kalıplara basılarak şekillendirilmesiyle elde edilir; ama günümüzde kiremit genellikle makineyle yapılır. Makinede dikdörtgen kesitli bir yarıktan basınç altında geçirilen kil, yaklaşık 18 cm genişliğinde ve 1 cm kalınlığında bir şerit haline getirilir. Daha sonra bu şerit, kesilerek kiremit elde edilir. Son yıllarda beton kiremit üretimi de yaygınlaşmıştır {bak. Beton). Beton kiremit, Portland çimentosu, kum ve su karışımının kalıplara basılarak şekillendirilmesiyle yapılır. Renklendirmek için kullanılan boya, çimento ve kuma katılabileceği gibi sonradan kiremidin yüzeyine de sürülebilir.
Alman kiremidi de denen düz kiremitler dikdörtgen biçimindedir.

Üst kenarının alt yüzünde iki çıkıntı olan bu kiremitlerin üzerinde boylu boyunca uzanan hafif bir çukurluk vardır. Çatıya döşenirken, üst kenardaki çıkıntılar çatı tahtalarına tutturularak kiremitler yan yana yerleştirilir. Her sıra kiremit bir sonraki sırada bulunan kiremitlerin yandan fazlasını örtecek biçimde, o sıranın üstüne bindirilerek dizilir. Bir sıradaki kiremitlerin yan kenarları (iki kiremidin yan yana geldiği ek yerleri), bir alt sıradaki kiremitlerin ortalarına gelir.

Böylece üst sıradaki kiremitlerin aralarında aşağı sızabilecek yağmur suları, bir alt sıradaki kiremitlerin ortasındaki çukurdan akarak sonraki kiremit sırasına geçer. Böylece, çatıdan içeri su girmesi önlenmiş olur. Düz kiremitlerle örtülü bir çatının her noktasında en az iki kiremit, bazı yerlerinde de üç kiremit üst üste gelmiştir.
Bir başka kiremit türü, kesiti S harfine benzeyen Flaman kiremitleridir.

Her kiremidin kıvrımı yanındaki kiremidin üstüne binecek biçimde yan yana dizilen Flaman kiremitlerinin aralarından su sızmaz. Her sıra bir alt sıranın üzerine biraz binecek biçimde dizilerek sıralar arasından su sızması da önlenir. Flaman kiremitleri çatılara değişik bir görünüm verir. Bunun yanı sıra, yağmur sularının sızmasını önlemek için üst üste gelmesi gereken bölümleri de çok azdır. Flaman kiremidiyle kaplı bir çatının çok az bir bölümünde iki kiremit üst üste gelmiştir; geri kalan bölüm tek kat kiremit kaplıdır.
Osmanlı kiremidi ya da alaturka kiremit denen, kesiti C harfine benzeyen kiremit türü, yan yana oluklar oluşturacak biçimde Çatıya dizilir.

Olukların ek yerlerinden su sızmasını önlemek için, bir sıra kiremit ters olarak ek yerlerinin üzerine konur. Günümüzde en yaygın olarak makine kiremidi kullanılır. Bunların üzerinde birbirine geçen oluklar vardır. Birçok çeşidi olan makine kiremitlerinin Türkiye’de en çok kullanılanı Marsilya kiremidi denilen dikdörtgen biçiminde kiremitlerdir.