Fırat İnşaat Kişisel Verilerin Korunması Metni

Sayın Müşterilerimiz ve İlgililerimiz,

Fırat İnşaat olarak müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek, iş süreçlerimizi etkin yönetebilmek ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla kişisel verilerinizi güvenli bir şekilde işlemekteyiz. Bu kapsamda, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) çerçevesinde sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

1. Veri Sorumlusu:

Fırat İnşaat olarak, kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda “Veri Sorumlusu” sıfatını taşıyoruz. Kişisel verilerinizi, işbu metinde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVKK hükümlerine uygun olarak işleyeceğiz.

2. Kişisel Veri İşleme Amaçları:

Fırat İnşaat olarak, müşteri ilişkileri yönetimi, pazarlama faaliyetleri, kampanya ve promosyon iletişimi, talep ve şikayet yönetimi, ticari iletişim, hukuki uyum süreçleri gibi amaçlarla kişisel verilerinizi işleyebiliriz.

3. Toplanan Kişisel Veri Türleri:

Fırat İnşaat olarak işlediğimiz kişisel veriler genellikle isim, soyadı, iletişim bilgileri, adres bilgileri, talep ve şikayetler, müşteri memnuniyet anketleri gibi kişisel veri kategorilerini içerebilir.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri:

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenecektir.

5. Kişisel Veri İşleme Süresi:

Kişisel verileriniz, işlenme amaçları doğrultusunda gerekli olan süre boyunca saklanacak ve işlenecektir.

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK kapsamında, kişisel veri sahipleri olarak sizlere çeşitli haklar tanınmıştır. Bu haklarınızı kullanmak için Fırat İnşaat ile iletişime geçebilirsiniz.

  • Veri işleme faaliyetlerimizle ilgili detaylı bilgi almak,
  • Kişisel verilerinizi talep etmek ve kontrol etmek,
  • Yanlış veya eksik bilgilerinizi düzeltmek,
  • Kişisel verilerinizi silinmesini veya anonim hale getirilmesini istemek,
  • Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmek,
  • Otomatik sistemler ile alınan kararlara itiraz etmek,
  • Zararınızın giderilmesini talep etmek.

7. İletişim:

KVKK ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü soru, şikayet ve başvurularınız için firatinsaatyapi23@gmail.com

Çarşı Mah. Şair Hacı Hayri Cd: No:91/AMerkez ELAZIĞ
firatinsaatyapi23@gmail.com

e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Fırat İnşaat

Tarih: 08/12/2023