Elazığ-inşaat-malzemeleri

Elazığ-inşaat-malzemeleri


Elazığ İnşaat Malzemeleri

Elazığ İnşaat Malzemeleri en temel tanımlama ile bir inşaatın yapımında temel aşamasından başlayarak kullanılan malzemelerin tümüne birden verilen isimdir. İnşaatlarda kullanılan malzemelerin genel anlamda güvenlik açısından bazı özelliklere sahip olması gerekmektedir. Malzemelerin sahip olmaları gereken temel güvenlik aşamalarını şu şekilde maddeler halinde belirtebiliriz.

inşaat-malzemeleri
inşaat-malzemeleri

Mekanik açıdan dayanıklılık derecesi : Yapı malzemeleri inşaatın yapım aşamasından başlayarak kullanılma aşamasına kadar her kademede yük taşıma işlemine maruz kalırlar. Bu nedenle kullanılacak olan inşaat malzemeleri hasara yol açmayacak şekilde bozulmalara karşı dayanıklı olmalıdır.

Yangın tehlikesi durumunda güvenlik sağlama : Yapıda kullanılan malzemeler yangın çıkması gibi bir durumda güvenlik tedbirlerinin alınmasını kolaylaştırmalıdır. Örneğin yangının neden olacağı inşaatın yük taşıma kapasitesi bir süre koruması müdahale için gerekli zamanı sağlar.

Enerji tasarrufu sağlama özelliği : Kullanılacak olan inşaat malzemeleri  yapılarda ısıtma yada soğutma gereken durumlarda kullanılan enerji sarfiyatını azaltacak yönde yarar sağlamalıdırlar. Yani kısaca ısı izolasyonu sağlayıcı özellikte olmalıdırlar.

Sağlıklı bir çevre : İnşaatlarda kullanılan malzemeler sağlıklı ve hijyenik bir yaşama ortamı sağlamalıdırlar. Örneğin kullanılan inşaat malzemeleri  atık su, tehlikeli gaz çıkışına neden olma gibi çevreye zarar verebilecek özellikler taşımamalıdırlar.

Kullanım güvenliğini sağlama : Yapı işlerinde kullanılan malzemelerin çalışanlar açısından güvenlik sağlama nitelikleri olmalıdır. Çarpma, düşme, patlama ve düşme gibi yaralanmalara yol açma riskleri taşımamalıdırlar. Bu nedenle belirli standartlara uygun olarak üretilirler.

Yapı Malzemeleri

Yapı malzemeleri tanımlanırsa, genel anlamda inşaa edilecek olan herhangi bir yapının başlangıç aşamasından başlayarak bitirilme aşamasına kadar geçen zaman içinde kullanılan her türlü malzemeye verilen genel bir isimdir. Bir yapının inşaat sürecinden itibaren kullanılan bu malzemeler tarihsel olarak geçen sürede bir takım yapısal farklılıklar göstererek günümüze kadar gelmişlerdir. Belirtilen zaman zarfında görülen farklılıklar nedeniyle yapı malzemeleri kullanılma amaçlarına göre ve elde edilme yöntemlerine göre sınıflara ayrılmaktadırlar. Kullanıldıkları yere göre sınıflandırılmaları şu şekillerdedir; Strüktür malzeme : Taşıma görevini üstlenen malzemeler olarak adlandırılırlar. Yapıların temel, kiriş, duvar ve kolon gibi kısımlarında kullanılırlar. Yapının ismi geçen bölgelerindeki kullanılmaları dış etkenlere karşı son derece…

inşaat malzemeleri,inşaat malzemesi, inşaat malzemesi fiyatları, inşaat malzemesi fiyat, 2016 tuğla fiyatları demir fiyatları çimento fiyatları kum fiyatları toptan inşaat malzemesi inşaat malzemesi satış yapı malzemeleri yapı malzemesi yapı malzemeleri satış yapı malzemeleri fiyat

Yorumlara kapalı